Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dnia 07-08-2014 godz. 14:32:52

Poprawka 4

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21