Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dnia 07-08-2014 godz. 14:32:12

Poprawka 2

Za: 19 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20