Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dnia 07-08-2014 godz. 14:31:48

Poprawka 1

Za: 20 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20