Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 07-08-2014 godz. 14:29:48

Poprawka

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 22