Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 24-07-2014 godz. 13:53:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 3 Przeciw: 74 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19