Narzędzia:

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Dnia 24-07-2014 godz. 14:15:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 50 0 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 0 24 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 2 0 1 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0