Narzędzia:

Zmiana w składzie komisji senackiej

Dnia 24-07-2014 godz. 13:50:35

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 50 0 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 23 23 0 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 1 0 1 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0