Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2014 godz. 14:10:35

Poprawka 17

Za: 4 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 18