Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”

Dnia 24-07-2014 godz. 14:05:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 49 0 1 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 24 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0