Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dnia 24-07-2014 godz. 13:48:28

Poprawka

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 49 48 0 1 13
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 23 23 0 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0