Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 24-07-2014 godz. 13:59:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 49 49 0 0 13
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 24 0 0 24 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 1 1 1 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0