Narzędzia:

Dnia 23-07-2014 godz. 11:14:43

Za: 45 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 48 43 2 3 14
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 23 0 23 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 0 3 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 0 0 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0