Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:42:48

Poprawka 79

Za: 30 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6