Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:09:12

Poprawka 7

Za: 63 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 5