Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:39:27

Poprawka 72

Za: 32 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5