Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:38:08

Poprawka 69

Za: 29 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7