Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:37:41

Poprawka 68

Za: 30 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8