Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:36:41

Poprawka 66

Za: 29 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5