Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:35:15

Poprawka 63

Za: 30 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7