Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:30:18

Poprawka 53

Za: 30 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6