Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:28:59

Poprawka 50

Za: 32 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5