Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:26:12

Poprawka 44

Za: 30 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5