Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:07:31

Poprawka 3

Za: 64 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6