Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:23:25

Poprawka 38

Za: 32 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6