Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:21:02

Poprawka 33

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7