Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:20:12

Poprawka 31

Za: 66 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6