Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:07:04

Poprawka 2

Za: 64 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8