Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:18:08

Poprawka 27

Za: 27 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8