Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:17:08

Poprawka 25

Za: 31 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5