Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

Dnia 16-02-2012 godz. 17:43:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6