Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

Dnia 16-02-2012 godz. 17:41:58

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8