Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:40:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 64 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6