Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:39:34

Poprawka 191

Za: 28 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8