Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:35:45

Poprawka 184

Za: 28 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8