Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:33:01

Poprawka 178

Za: 29 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7