Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:31:20

Poprawka 175

Za: 30 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6