Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:13:11

Poprawka 16

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6