Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:24:29

Poprawka 162

Za: 29 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6