Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:21:47

Poprawka 157

Za: 28 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7