Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:18:33

Poprawka 151

Za: 30 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7