Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:12:23

Poprawka 14

Za: 64 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5