Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:08:26

Poprawka 131

Za: 31 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6