Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:05:53

Poprawka 126

Za: 27 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8