Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:05:21

Poprawka 125

Za: 30 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8