Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:02:15

Poprawka 118

Za: 32 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6