Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:01:12

Poprawka 116

Za: 28 Przeciw: 66 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6