Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:59:26

Poprawka 113

Za: 30 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5