Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:57:36

Poprawka 109

Za: 29 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6