Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:56:41

Poprawka 107

Za: 31 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5