Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:55:27

Poprawka 105

Za: 31 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6